Bob ler Palpation spelar#prataomdet på Södra Teatern 18 oktober 2011 var en läsning av texter publicerade genom Twitter och på bloggen med samma namn. Berättelser, tankar och oro kring sexuella gråzoner ackompanjerades av bandet Palpitation. Därefter ledde Kristina Ljungros från RFSU ett panelsamtal med inbjudna gäster, Johanna Koljonen, Bob Hansson, Victor Bernhardtz och Inti Chavez Perez.

#prataomdet på Södra Teatern var öppet för allmänheten med fritt inträde. Produktionen var ett samarbete mellan AG Kulturproduktion, RFSU och Riksteatern, med stöd från Kulturbryggan. Vi planerar nu för en fortsättning och är intresserade av att få kontakt med dig som arbetar med utbildning eller i verksamhet som berörs av sexualfrågor.

Reading

Regi & Textbearbetning: Åsa Olsson
Musik: Palpitation
Medverkande: Alexander Karim, Meliz Karlge, Eva Melander, Mårten Svedberg

Panelsamtal

Moderator: Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU
Paneldeltagare: Johanna Koljonen, kritiker och programledare, initiativtagare till #prataomdet, Bob Hansson, poet och författare, Victor Bernhardtz, journalist, Inti Chavez Perez, sexualupplysare och författare

Koljonen, Bob Hansson, Victor Bernhardtz och Inti Chavez Perez.

Kvällen avslutades oplanerat med ett framförande av en dikt spontant skriven av Bob Hansson samma kväll.