Man kan vara hur kåt som helst och samtidigt för blyg, tacksam, skamsen, imponerad, rädd eller kär för att säga vad man faktiskt vill. Johanna Koljonen, DN, 2010-12-18

I december 2010 rasade en debatt kring sexuella gråzoner i Sverige. Bakgrunden var en debattartikel och twittertråd på hashtagen #prataomdet, på initiativ av Johanna Koljonen. Gensvaret i traditionella medier blev stort och på Internet fullkomligt enormt. Behovet att prata om sexuella gråzoner och gränsdragningsproblematik visade sig vara starkt, det strömmade in texter från människor som behövde berätta.

En blogg skapades, prataomdet.se, genom ett nätverk av skribenter. I ett senare skede sammanställde dramatikern Åsa Olsson ett manus baserat på dessa texter från twitter och bloggar som publicerats i samband med prataomdet-debatten. Manuset lästes första gången på Södra Teatern i Stockholm oktober 2011.

Själva processen och bakgrunden till manuset är intressant i sig. Att överföra ett offentligt samtal, spontant uppkommet i de sociala medierna, till scenrummet, för att i förlängningen uppmuntra till ett fortsatt samtal i det reella rummet. Att bryta upp twittret utifrån de olika perspektiv som kommer fram och fortsätta samtala om sexuella normer, identitet, maktförhållanden och könsroller. Det tror vi kan bidra till ett friare och mer normkritiskt tänkande.

Jag ville ligga. Jävlar vad jag ville. Min kropp ville inte ligga lika mycket. Den ville inte alls egentligen. Victor Bernhardtz, ETC, 2010-12-21

Här finns berättelser om när kroppen vill en sak och huvudet en annan. Hur påverkade är vi av sociala normer? Vilka förväntningar har vi på oss själv och vilka har omgivningen på oss? En kan vara förövare mot sin egen person utan att vara medveten om det. Rollerna är inte alltid tydliga. På vilket sätt spelar synen på manlig respektive kvinnlig sexualitet in i våra förhållanden och beteenden? Vilka förväntningar har vi på oss själva och på vår partner? Hur gör vi för att våga bryta förväntningar och normer?

Hon har inte gjort något fel. Jag vill bara inte ligga med henne. Eller jo, jag kanske ville, till och med flirtade, men nu vill jag inte längre. Marcus Persson, 2011-01-04

Vad vill vi och inte när det gäller sex? Det som kändes okej igår kanske inte är okej idag. Hur blir vi mer lyhörda för varandra? Hur blir vi bättre på att tolka varandras ja- och nej-signaler? Vi behöver hitta ett språk för att prata om gråzoner. Ett språk fritt från skam- och skuldbeläggning. Idag använder vi oss av begrepp som offer och förövare som kanske egentligen inte alltid passar. Det kan skapa ett motstånd att behöva kalla sin partner för förövare och därigenom sig själv för offer.

Var kåt, glad och tacksam. Jag log och ställde upp. Trots att det gjorde ont. Carin Vidner, DT, 2010-12-23

Sexuella gråzoner – när är en situation inte känns okej längre. Hur sätter vi gränser och hur lär vi oss var våra egna gränser går? Att prata om sexuella erfarenheter, gränsdragning och normer är ett första steg. I förlängningen kan det förändra destruktiva värderingar och beteenden. Sex handlar i stor utsträckning om lust och kan ibland likna ett spel eller en lek, som bygger på ordlösa överenskommelser, spänning och largerthenlife- känslan. Men för att inte hamna i gråzonerna där lusten och lekfullheten försvinner, måste vi våga prata om det.

Genom turnén Fortsätt #prataomdet vill vi bidra till ett fortsatt samtal i det lokala samhället genom exempelvis metodmaterial för pedagoger, fördjupningsmaterial för publiken och kontakt med de lokala organisationer på orten som berörs av #prataomdet (ex. ungdomsmottagningar, lokala RFSU organisationer och elevhälsan/studenthälsan).

Turnén vänder sig till gymnasieskolor, universitet och högskolor. Vill du att vi ska komma till din ort lämna en intresseanmälan.