Bob ler Palpation spelar#prataomdet på Södra Teatern 18 oktober 2011 var en läsning av texter publicerade genom Twitter och på bloggen med samma namn. Berättelser, tankar och oro kring sexuella gråzoner ackompanjerades av bandet Palpitation. Därefter ledde Kristina Ljungros från RFSU ett panelsamtal med inbjudna gäster, Johanna Koljonen, Bob Hansson, Victor Bernhardtz och Inti Chavez Perez.

Continue reading