Citat: ordlös överenskommelse

Hur förhåller vi oss till sexuella normer, identitet, maktförhållanden och könsroller? Efter föreställningen följer ett samtal där elever och lärare kan delta med tankar och reflektioner. Samtalet leds av sexualupplysare från RFSU.

Under november medverkar sexualupplysarna Karolin Röcklinger och Johan Javelius och under december till och med januari  Liv Andersson och Johannes Matzdorf.