Vänd dig till någon av nedanstående organisationer om du vill prata mer, det går bra att vara anonym om du föredrar det.

Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn, ATSUB

Telefon
08-644 21 12
E-post
info@atsub.se

Barnens Rätt I Samhället, BRIS

BRIS-telefonen
116 111
Bris vuxentelefon
077-150 50 50
E-post
info@bris.se
Hemsida
http://www.bris.se/

Brottsofferjourernas Riksförbund, BOJ

Jourtelefon
0200-21 20 19
E-post
fraga@boj.se
Hemsida
http://boj.se/

HOPP – Riksorganisationen mot sexuella övergrepp

Telefonnummer
08-644 03 55
08-644 03 59
E-post
info@hopp.org
Hemsida
http://www.hopp.org/

Jourhavande kompis

Jourtelefon
020-222 444
Hemsida
http://www.jourhavandekompis.se/

Jourhavande medmänniska

Jourtelefon (varje natt kl 21-06)
08-702 16 80
Hemsida
http://www.jourhavande-medmanniska.com/

Killfrågor.se

Hemsida
http://www.killfragor.se/

Mansjouren i Stockholms län

Telefon
08-30 30 20
E-post
info@mansjouren.se
Hemsida
http://www.mansjouren.se/

Mansmottagningar i Sverige

Hemsida
http://www.mansmottagningen.se/sverige.html

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK

Kvinnofridslinjen
020-50 50 50
Hemsidor
http://www.nck.uu.se/
http://www.kvinnofridslinjen.se/

Rädda Barnen

Telefon
08-698 90 00
E-post
info@rb.se
Hemsida
http://www.rb.se/

RFSU

Hemsida
http://www.rfsu.se/

RFSU-klinikens psykoterapeuter

Är du man över 20 år? Har du utsatts för något du uppfattar som ett sexuellt övergrepp och vill du prata med någon?

Hemsida
http://www.rfsu.se/sv/RFSU-kliniken/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSLs brottsofferjour

Jourtelefon
020-34 13 16
E-post
boj@rfsl.se
Hemsida
http://www.rfsl.se/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks

Telefon
08-442 99 30
E-post
info@roks.se
Hemsida
http://www.roks.se/

Riksorganisationen stödcentrum mot incest, Rsci

Telefon
08-696 00 95
E-post
rsci@swipnet.se
Hemsida
http://www.rsci.nu/

Rikskriscentrum, Sveriges professionella kriscentra för män

Hemsida
http://www.rikskriscentrum.se/

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Telefon
08-642 64 01
E-post
info@kvinnojour.com
Hemsida
http://www.kvinnojour.com/

Terrafem

Jour för invandrade kvinnor och tjejer på ett stort antal språk.

Jourtelefon
020-52 10 10
E-post
info@terrafem.org

Tjejjouren.se

Hemsida
http://www.tjejjouren.se/

Tjejzonen

Hemsida
http://www.tjejzonen.se/

UMO – Ungdomsmottagningen på nätet

Hemsida
http://umo.se/

Föreningen utnyttjad.se – Mot sexuella övergrepp på barn

Hemsida
http://www.utnyttjad.se/

Våld i nära relationer.se

Hemsida
http://www.valdinararelationer.se/

Stödcentrum Humlegården

Hjälp till självhjälp för kvinnor utsatta för sexuella övergrepp i barndom och/eller i vuxen ålder.

Hemsida
http://www.stodcentrumhumlegarden.se/