Fortsätt #prataomdet i Göteborg under HBTQ-festivalen 2012PRESSMEDDELANDE 2012-05-23. Vi fortsätter prata om vad vi känner och tänker när det gäller sex. Fortsätt #prataomdet är en scenisk läsning av texter, publicerade genom twitter och bloggar, om sexuella gråzoner. Här finns berättelser som berör gränsdragningsproblematik, normer och sexuell identitet. Läsningen ackompanjeras av Juvelen. Därefter följer ett samtal med Johanna Koljonen, Håkon Liu och Maren Rose Melez.

Continue reading

Vi ses på Palladium under Malmöfestivalens genusdag 21 augusti kl 21.15. Juvelen spelar och efter föreställningen hoppas vi på en livfull diskussion med publiken och inbjudna gäster. Kvällen sker i samarbete med RFSU.
Continue reading

Bob ler Palpation spelar#prataomdet på Södra Teatern 18 oktober 2011 var en läsning av texter publicerade genom Twitter och på bloggen med samma namn. Berättelser, tankar och oro kring sexuella gråzoner ackompanjerades av bandet Palpitation. Därefter ledde Kristina Ljungros från RFSU ett panelsamtal med inbjudna gäster, Johanna Koljonen, Bob Hansson, Victor Bernhardtz och Inti Chavez Perez.

Continue reading